Adwokat Karolina Bobek

 

Jestem adwokatem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym pod okiem profesjonalistów w czasie studiów i aplikacji. Pochodzę z Górnego Śląska,  to tutaj mieszkam i wykonuję zawód.

Specjalizuję się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy oraz prawie cywilnym. Dodatkowo, wśród moich zawodowych zainteresowań znajduje się prawo własności intelektualnej, w tym głównie prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej w zakresie oznaczeń – znaków towarowych.

W optymalnym rozwiązywaniu problemów Klientów pomaga mi moja dociekliwość, lekkie pióro i nieszablonowe, indywidualne podejście do każdego zagadnienia. Wykonywanie zawodu adwokata sprawia mi wiele satysfakcji - lubię to, co robię, a każdy sukces klienta jest także moim zwycięstwem.

Połykam książki, w szczególności fantasy. Z tyłu mojej głowy stale krystalizują się elementy powieści, którą kiedyś napiszę - obecnie wprawiam się prowadząc bloga.

 

 

 

Ścieżka zawodowa:

  • 2008 -2013 Uniwersytet Opolski – dzienne studia stacjonarne na kierunku prawo. Przez cały okres trwania studiów otrzymywałam stypendia: naukowe (2009/2010, 2010/2011), Nagrodę Rektora UO dla najlepszych studentów (2011/2012, 2012/2013) oraz Stypendium Powiatu Tarnogórskiego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywną działalność naukową (2011, 2012). Studia ukończyłam z oceną bardzo dobrą, na taką samą ocenę broniąc pracę magisterską pod tytułem „Wyłączenia spod ochrony patentowej w świetle polskiego prawa własności przemysłowej”. Promotorem pracy magisterskiej była profesor Ewa Ferenc-Szydełko.
  • W czasie studiów byłam członkiem Koła Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej (współzałożycielka, przewodnicząca, skarbnik), Koła Młodych Prawników (przewodnicząca sekcji cywilistycznej, członek prezydium) oraz wolontariuszem Fundacji Court Watch Polska. Byłam laureatem konkursu sądowego organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji UO oraz brałam udział w finałowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Byłam współorganizatorką  i prowadzącą Ogólnopolską Konferencję Naukową „Trzy sektory. O współpracy międzysektorowej”. Prowadziłam autorskie warsztaty z umów konsumenckich w ramach X Opolskiego Festiwalu Nauki, byłam prelegentem wielu studenckich sympozjów.
  • Prócz obowiązkowej praktyki studenckiej odbytej w kancelarii radcowskiej w Tarnowskich Górach, w czasie studiów udzielałam darmowych porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Opola w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz odbyłam półroczną praktykę w kancelarii radcy prawnego.
  • W 2013 r. zdałam egzamin wstępny na aplikację adwokacką (drugi wynik w Izbie Opolskiej) i rozpoczęłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu.
  • W czasie aplikacji (od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.) pracowałam w Kancelarii adwokacko-radcowskiej w Opolu, która specjalizuje się w obsłudze podmiotów prawa gospodarczego.
  • W marcu 2017 r. podeszłam do egzaminu adwokackiego, uzyskując pozytywną ocenę – drugi najlepszy wynik w Izbie Adwokackiej w Opolu. W dniu 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu złożyłam ślubowanie adwokackie.